VÅRA LÄKANDE VÄXTER

I Lager
23,00 €

 

 156 sidor


Raimo Heino har lång erfarenhet som naturläkare och är en av förgrundsgestalterna inom naturläkekonsten i Sverige. Han utbildade sig till naturläkare i Tyskland och öppnade sin naturläkarpraktik i början av 70-talet. Senare läste han medicin i Uppsala, Han forskade inom centrala nervsystemet och undervisade i anatomi på Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.Vid sidan om sin verksamhet som forskare och naturläkare bildade han naturläkeföretaget Plantamed AB, där han använt sina praktiska och teoretiska kunskaper både från natur- och skolmedicinen till att utveckla växtbaserade naturläkemedel,

 

En unik bok för alla som vill lära sig mer om läkeväxter - den bygger både på tidigare generationers kunskap och nutida medicinsk forskning och tillämpning. Här presenteras ett sextiotal väl dokumenterade växter och örter i bild och text: aktuell forskning, hur de förebygger, lindrar och botar samt rekommendationer för användning. Samtliga örter uppfyller följande kriterier: växten har använts inom folkläkekonsten i generationer, oftast i tusentals år; den används iinom dagens naturläkekonst; dess medicinska verkan är mer eller mindre vetenskapligt belagd. I en inledande del presenteras läkeväxternas långa historia. 

Mer information:
VarumärkeBOK