Pharma Nord Bio-Biloba 60 st

Ej i lager
23,00 €
Pharma Nord Bio-Biloba 60 tabletter

Standardiserat extrakt av Ginkgo biloba blad

-Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

- Standardiserat, traditionellt använt

Tillverkat under dansk farmaceutisk kontroll

Ingredienser

Aktiv substans: extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo) Övriga innehållsämnen: mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat. Bio-Biloba bör inte användas inom 2 veckor före planerad operation.

1 tablett innehåller

Standardiserat extrakt av blad från Ginkgo biloba (ginkgo) 105 mg

motsvarande ca 3-4 g torkade ginkgoblad.

Flavonoider som flavonglykosider 22-27 mg

Ginkgolid A, B och C 2,8-3,4 mg

Bilobalid 2,6-3,2

Rekommenderad daglig dos

Äldre: 1 tablett 1 - 2 gånger dagligen. Kontakta läkare om symptomen förvärras under använding av Bio-Biloba eller om biverkningar uppträder. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Rekommenderas inte till gravida eller ammande kvinnor. Rådgör med läkare före användning av Bio-Biloba om du: - har epilepsi - använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten, t.ex. warfarin eller acetylsalicylsyra
Mer information:
VarumärkePHARMA HUS AB/PHARMA NORD